Her er vi


Her er vores bestyrelsesmedlemmer:


Bestyrelsesformand: Alex Olsen                                  Næstformand: Rita Strøn Olsen-jensen                         Data ansvarlig: Josefine Funch


 Medlem: Louise Hjort                                                     Medlem: Maja Svendsen                                    Medlem (personale rep.)Sisse Andersen


 Suppleant: Anne LauersenHer er personalet:

Leder og pædagog: Sascha                                   Monika: pædagog i vuggestuen                                Sisse: Pædagog i børnehaven

                                                                                                                                                                                                                             Nete: Pædagog i Børnehaven (barsel hele 2019)       Maja: pædagog i børnehaven                                  Sofie: Pædagog i vuggestuen 

 

  Peter Esben: Pædagog i børnehaven                        Charlotte: Medhjælper i børnehaven                         Camilla: Flex-job i børnehaven


Christina: Flex-job i børnehaven                                Ditte: PAU i børnehaven                                       Jette: PGU ivuggestuen


Tanja: Medhjælper i vuggestuen                            Peter: Medhjælper i vuggestuen                             Merima: EGU-studerende i vuggestuen

 


Copyright © All Rights Reserved