Nyheder

 

 

 

 

 

Rønne Børneasyl - for børn siden 1843

Nyheder

Marts 2017

 

Årsberetning for Rønne Børneasyl 2016

 

Bestyrelsen har i løbet af det sidste års tid arbejdet tæt sammen med ledelsen og personalet i Rønne Børneasyl, og vi har haft mange og spændende opgaver at give os i kast med. Vi har alle arbejdet med det samme formål: nemlig at give dit og mit barn de bedste betingelser for at udvikle sig i trygge og udfordrende rammer!

 

Vi har bl.a. brugt en del energi på at løse personalesituationen pga. barsler og en stram økonomi. Og der skal fra bestyrelsen lyde en stor tak til personalet for at være omstillingsparate - og en stor tak til personalet for det store engagement, de har udvist gennem året bl.a. ved at løfte denne opgave. Vi glæder os til at få Rita, Maja og Monika tilbage, og vi håber på, at der herefter vil være lidt mere ro på, på personalefronten.

 

I september havde vi et rigtig godt og konstruktivt forældremøde med et flot fremmøde. For at få flest mulige aktive forældre fremover, besluttede vi i fællesskab at prøve at aktivere forældrene ved fremover at have forskellige arbejdsdage i løbet af året i de enkelte børnegrupper, og derved lægge styringen og ansvaret mere ud til forældrene. Vi har en stor udfordring i at vedligeholde vores hus, og vi må alle have in mente, at alle de penge vi sparer ved selv at hjælpe til, går til ekstra aktiviteter og arrangementer til vores børn.

 

Vi har efterhånden fået en super flot og velfungerende legeplads, og i 2016 fik vi takket være en aktiv forældregruppe anlagt en rigtig flot kunstgræsbane med bander og en minibiotop. Som privat institution står vi selv med ansvaret for bygningerne, og som de andre år står vi overfor større renoveringsarbejde – vi håber selvfølgelig fortsat på at kunne trække lidt på forældrehjælp for ikke at bruge hele budgettet på lønninger til reparationer.

 

I 2016 fik vi også afholdt afstemning omkring en madordning, og vi er glade for at madordningen ikke blev vedtaget.

 

I efteråret fik vi opsagt aftalen med SPIA og valgte at ansætte Rune til at stå for vores økonomi. Det har endnu engang givet lidt udfordringer i overgangsperioden mht. forældrebetaling, og vi siger tak til jer forældre for jeres tålmodighed. Vi er meget glade for samarbejdet med Rune, og håber også at der på dette område kommer lidt ro på fremover. Rune vil fremlægge vores årsregnskab for 2016.

 

Der skal også lyde en stor tak til de to afgående bestyrelsesmedlemmer Sanne Holten og Michael Elleby for jeres aktive engagement og den tid I har brugt i bestyrelsen.

 

Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne takke for samarbejdet i det forløbne år til både personale og forældre. Det er vores fælles indsats der gør, at vores børn får en tryg, spændende, aktiv og udfordrende dag i Rønne Børneasyl, og vi er alle med til at sikre, at vi i mange år fremover også vil have vores private institution.

 

Formand

 

Sofie Marker

Copyright © All Rights Reserved